top of page

Inspirationstal och föredrag

Att bli inspirerad - ett första steg till handling

Ett inspirationstal belyser många av de företeelser du möter i vardagen som glädje, mål, värderingar, självförverkligande, rädsla, drömmar, måsten, att verka optimalt, planering och humor till en upplevelse som bekräftar, ifrågasätter och utmanar.
Allt delikat serverat för att tillfredsställa samtliga dina sinnen.

Skapa en egen meny

Förrätt

Skapa bilder av framtiden

Känslan styr alltid

Kraften i eftertänksamhet

Huvudrätt

Handlingens magi - jag sätter mig själv i rörelse

Självledarskap - alltings vagga

Om att snabbt skapa tillit - en ”huvudnyckel”

Delaktighet, skapande av varaktig framgång

Att segla med förändringens vindar

Emotionella resurser bortom - hur komma i åtnjutande av dessa?

Om att våga drömma större

Rädslor finns - modet att möta dessa gör mig fri

Dessert

Konsten att styra min tid

Att bemöta en allt större komplexitet

Vem är jag - självinsikt, en förutsättning för förändring

Känslan för mig själv - min mentala ryggrad

Vara den jag är - så mycket enklare

Beslut -  skapar kraft till handling

bottom of page