top of page

Choose2Lead

- när du väljer att leda

Ett ledarprogram som utmanar ditt mod

Som ledare i den nya tiden, leder du som första steg dig själv för att i följande steg leda andra att ytterst leda sig själva. Du uppträder som föredöme och agerar utifrån en värdegrund som är tydlig för organisationen. Du förstår värdet av ett helhjärtat samarbete och stimulerar därför till delaktighet. Drivkraften i arbetet kommer inifrån medarbetarna själva och på så sätt når du längre vad gäller att skapa de önskvärda resultat som organisationen långsiktigt vill uppnå. Den trygghet som skapas genom delaktigheten föder innovationer i och med den kreativitet som släpps loss hos medarbetare.

Låt ditt ledarskap växa -
Genom Choose2Lead kommer du utforska, reflektera över och medvetet utveckla dina dagliga ledarhandlingar. Du ökar din självinsikt. Du blir än bättre på att utveckla de människor du leder. På sikt skapar detta större fokus på själva uppdraget med högre effektivitet som följd.

Om att leda till framgång
 

Under utbildningen Choose2Lead ställs du inför många spännande och utmanande frågor. Frågor som syftar till att i konkret handling agera utifrån det du har inflytande över genom ditt ledarskap. Frågor som bland annat berör mål, valda sanningar och värderingar. För tänk om framgången som ledare skapas ur värdet i att hjälpa människor du omges av att lyckas, dig själv inräknad. Att ni tillsammans skapar förutsättningar för att uppnå de resultat som är nödvändiga för att upprätthålla och vidareutveckla verksamheten.

Kostnaden, eller låt kalla det investeringen i Dig

är 25.000 kr exklusive moms för hela utbildningen som sträcker sig över tre + en dagar. Kostnaden för logi och måltider exklusive drycker (helpension) tillkommer med i normala fall 3.500 kr exklusive moms.

3 dagars internat på Björkede herrgård

Vi erbjuder maximalt tio utbildningsplatser per ledarprogram.

Som deltagare kommer du ”utan din stol” ingen titel, ingen organisation utan enbart som ledare i egenskap av dig själv som vill ta ett nytt steg, eller ett språng som vi vill benämna det, i din personliga och professionella utveckling.

Vi genomför vårt program från onsdag till fredag. Detta för att du också ska kunna "landa mjukt" under helgen. Varje ledarprogram har en uppföljningsdag, cirka en och en halv månad efter de tre inledare dagarna. Gruppen bestämmer gemensamt  datum för denna.

bottom of page