top of page

Designad ledarutveckling som öppnar

Ledarprogrammet Choose to lead - modet att leda - är designat för dig som i det dagliga arbetet leder andra och utöver det inser värdet av att leda dig själv.

Vi erbjuder coachning för större och mindre grupper. Vi erbjuder även individuell coachning för dig som vill komma vidare med din personliga utveckling.

 

Vi har specialkompetens inom coachning av idrottslag och elitidrottare. 

Att bli inspirerad - ett första steg till handling.
 

Ett inspirationstal belyser vardagens mångfald som glädje, mål, värderingar, självförverkligande, rädslor, drömmar, måsten, effektivitet, planering och humor. Allt samlas till en upplevelse som bekräftar, ifrågasätter och utmanar.
 

bottom of page