top of page

Framgång inifrån och ut

- en väg till välbefinnande

Som ledare i en ny tid, behöver du som första steg leda dig själv för att i följande steg leda andra att ytterst leda sig själva.

Designad ledarutbildning för mänsklig växt, såväl personligen som professionellt!

Tänk om du enbart skulle lägga energi på det du kan påverka. Nyfiket utforskar du vad som behöver göras i handling för att öka omfattningen av det du har inflytande över. Föreställ dig att kopplingen leder till välbefinnande. Låt tanken dröja kvar för ett ögonblick och fundera på vilka nya möjligheter som nu öppnas. Tänk om ovanstående långsiktigt och med visshet leder till framgång - din egen framgång, inifrån och ut.

Jan-Eirik har under årtionden mött tusentals människor i vitt skilda sammanhang. Allt från ledningsgrupper och styrelser, såväl i näringslivet som inom offentlig sektor, småföretagare, yrkes- och branschnätverk till elit idrottsutövare och deras ledare. Genom sin trygghet och absoluta närvaro kombinerad med humor utmanar Jan-Eirik dig att gå bortom invanda spår för att uppnå mänskligt växande.

Med lyhördhet inför dina behov och utmaningar föreslår vi designade lösningar.

bottom of page